Ολόκληρο το κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης για τον «Καλλικράτη»

Αναλυτικά το κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης του υπουργείου Εσωτερικών «Αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Keywords
Τυχαία Θέματα