ΒΕΑ: Να μην νομιμοποιηθούν οι παράνομες υπαίθριες αγορές

Να αποσύρει το υπουργείο Ανάπτυξης τις ρυθμίσεις ''για τη νομιμοποίηση παράνομων παζαριών και διεύρυνσης υπαίθριων αγορών'' που περιέχονται στο σχεδίο νόμου «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών και άλλων διατάξεων» που συζητείται στις 18 Ιουνίου στη Βουλή ζητάει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.Το
ΒΕΑ, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ''έχοντας πρωτοστατήσει στη μάχη επιβίωσης της ελληνικής βιοτεχνίας με τη λειτουργία από το 2003 πολυκλαδικής, αντιπροσωπευτικής επιτροπής για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, καλεί το υπουργείο Ανάπτυξης να αποσύρει τις σχετικές ρυθμίσεις και να προβεί στην απαιτούμενη ρήξη με τα συμφέροντα που εκπροσωπούν το παρεμπόριο, καταθέτοντας νομοσχέδιο που θα καταργεί τις κάθε είδους και με κάθε ευκαιρία στημένες υπαίθριες αγορές, περιορίζοντας τες αυστηρά σε αγορές διάθεσης προϊόντων γης και θάλασσας.Λαμβάνοντας ακόμη υπόψη την τρέχουσα κρίσιμη οικο
Keywords
Τυχαία Θέματα