Ειδική καρτέλα στους παραγωγούς και πωλητές στις λαϊκές

Ξεκίνησε η χορήγηση ειδικής ατομικής καρτέλας σε παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές λαικών αγορών στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των συνθηκών λειτουργίας του θεσμού.Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχος με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς επσκέφθηκε σήμερα την 6η Λαϊκή Αγορά Αθηνών όπου τα στελέχη του ΟΛΑΑΠ προχώρησαν στην χορήγηση ισάριθμων ατομικών καρτών για τις 617 μόνιμες θέσεις σε παραγωγούς και επαγγελματίες για όλες τις
ημέρες, στην συγκεκριμένη αγορά ενώ αναμένεται το επόμενο διάστημα να ολοκληρωθεί η αντίστοιχη διαδικασία και για τις άλλες αγορές που εποπτεύει ο Ο.Λ.Α.Α.Π.Στην ειδική ατομική καρτέλα περιέχονται, μεταξύ άλλων, οι θέσεις που έχουν χορηγηθεί σε όσους και όσες συμμετέχουν, σε όλες τις λαϊκές αγορές και σε όλους τους δρόμους που αυτές λειτουργούν. Με αφορμή το γεγονός ο υφυπουργός κ. Βλάχος σημειώνει τα εξής: «Με συνεχείς δράσεις προχωρούμε στον πλήρη εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών, στο πλαίσιο της συνολι
Keywords
Τυχαία Θέματα