Τρ. Κύπρου: Υπερκαλύφθηκε η έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι υπερξαλύφθηκε η η έκδοση μέχρι 645.327.822 ευρώ μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου, καθώς συγκέντρωσε συνολικά 659 εκατ. ευρώ περίπου. Οι αιτήσεις λήφθηκαν τόσο από τους δικαιούχους μετόχους της τράπεζας (στους οποίους προσφέρθηκαν τα μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου με προτεραιότητα στην αναλογία 11 μετατρέψιμα αξιόγραφα για κάθε 10 μετοχές που
κατείχαν στις 12 Μαΐου 2009) όσο και από κατόχους μετατρέψιμων χρεογράφων 2013/2018 και τρίτους. Το σύνολο των εγγραφών στην έκδοση προήλθε από την καταβολή 527 εκατ. ευρώ μετατρέψιμων χρεογράφων 2013/2018 και 132 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Με βάση τους όρους της έκδοσης ικανοποιήθηκαν πλήρως οι αιτήσεις των μετόχων σύμφωνα με την προτεραιότητά τους, καθώς και οι αιτήσεις των κατόχων μετατρέψιμων χρεογράφων 2013/2018. Οι αιτήσεις μη προτεραιότητας με καταβολή της αντιπαροχής σε μετρητά ικανοποιήθηκαν πλήρως για ποσά μέχρι 25 χιλ. ευρώ. Για αιτήσεις πέραν των 25 χιλ. ευρώ ικανοποιήθηκ
Keywords
Τυχαία Θέματα