Μηχανική: Αγορά μετοχών

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας Μηχανική, κ. Π. Εμφιετζόγλου,υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, προέβη στις 7 Ιανουαρίου 2010 σε αγορά 3.000 κοινών μετοχών της εταιρείας αξίας 3.630 ευρώ και στις 8 Ιανουαρίου σε αγορά 5.000 μετοχών αξίας 5.960 ευρώ.

Παράλληλα η κυρία Μ. Εμφιετζόγλου, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, προέβη στις 8 Ιανουαρίου σε αγορά 1.000 προνομιούχων μετοχών αξίας 1.023 ευρώ.

Keywords
Τυχαία Θέματα