Φυσικό αέριο: Τελευταία η Ελλάδα στην οικιακή κατανάλωση φυσικού αερίου και πετρελαίου

Τα Ελληνικά νοικοκυριά κατέχουν στην Ε.Ε τις τελευταίες θέσεις στην κατανάλωση φυσικού αερίου αλλά την πρώτη στο πετρέλαιο. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε για το 2007 , που αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση στις 27 Χώρες μέλη , όπως αναφέρει το Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών, ο μέσος όρος κατανάλωσης φυσικού αερίου ανέρχεται στο επίπεδο του 39,8% Το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανάλωσης του φυσικού αερίου, διαπιστώθηκε στις Κάτω Χώρες (72%), το Ηνωμένο Βασίλειο (67%), την Ιταλία και την Ουγγαρία
( 57%). Η ΄Ελλάδα (3,3%) , η Σουηδία (0,6%) και η Πορτογαλία (6,8%) κατέχουν τις τελευταίες θέσεις.Ο μέσος όρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ ανέρχεται 24,2% Για την ηλεκτρική ενέργεια, τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στη Μάλτα (70%), Σουηδία (51%) και την Κύπρο (46%). Η ΄Ελλάδα ανέρχεται στην κατανάλωση ενέργειας στο ποσοστό 29% και τις τελευταίες θέσεις κατέχουν Ρουμανία ( 11,9%) και Πολωνία (12,5%)Ο μέσος όρος κατανάλωσης πετρελαίου στην ΕΕ ανέρχεται 14,9
Keywords
Τυχαία Θέματα