Παρευξείνια Τράπεζα: Χρηματοδοτήσεις 40 εκατ. δολ. για εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Τουρκία

Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, ύψους έως 40 εκατ. δολαρίων, θα χορηγήσει σε τουρκικές επιχειρήσεις η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου ("Παρευξείνια"), μέσω ανακυκλούμενης προεξαγωγικής πιστωτικής γραμμής, πενταετούς διάρκειας, προς την κρατική τράπεζα "Turk Eximbank". Η νέα γραμμή, που έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης 10ετούς συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, θα αξιοποιηθεί από την "Turk Eximbank" για συνέχιση δανειοδοτήσεων προς εξαγωγικές επιχειρήσεις της Τουρκίας, που πραγματοποιούν εμπόριο με κράτη-μέλη της Παρευξείνιας, αλλά και πέραν αυτών.Συνολικά, η Παρευξείνια έχει χορηγήσει στην "Turk Eximbank" πάνω από 361 εκατ. δολ., στο πλαίσιο του προγράμματος ανακυκλούμενων βραχυπρόθεσμων προ-εξαγωγικών χρηματοδοτήσεων ("revolving short-term pre-export finance"). Η εν λόγω τράπεζα ανήκει κατά το 100% στην τουρκική κυβέρνηση και αποτελεί τον επίσημο φορέα εξαγωγ
Keywords
Τυχαία Θέματα