Οι ασφαλιστές επιδιώκουν αντικειμενικοποίηση αποζημιώσεων

"Αντικειμενικοποίηση" στις αποζημιώσεις για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη από τροχαία ατυχήματα προωθούν οι ασφαλιστικές εταιρίες και η πρόταση προωθείται στο πλαίσιο του συστήματος του ''φιλικού διακανονισμού'' στο οποίο - υπενθυμίζεται - οι παθόντες από τροχαία αποζημιώνονται απευθείας από τη δική τους εταιρία και όχι από την εταιρία του υπαίτιου για το ατύχημα. Η πρόταση των εταιριών, όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποί τους σε συναντηση με δημοσιογράφους είναι να θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια που θα προσδιορίζουν το ύψος των αποζημιώσεων λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, όπως ισχύει στις περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφεύγονται οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται με τις δικαστικές αποφάσεις στις οποίες προσφεύγουν οι εμπλεκόμενοι σε τροχαία ατυχήματα.Βάση υπολογισμού σύμφωνα με τις προτάσεις που εξετάζονται θα είναι οι συντελεστές του ΙΚΑ για τα ποσοστά αναπηρίας από εργατικά ατυχήματα. Με βάση αυτούς τους συντελεστές και τ
Keywords
Τυχαία Θέματα