ΑΤΕ Ασφαλιστική: Αύξηση 11% της παραγωγής καθαρών ασφαλίστρων για το 2009

Τα 207,6 εκατ. ευρώ έφτασε η παραγωγή των καθαρών ασφαλίστρων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής για το 2009, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με την περυσινή περίοδο.Στις Ασφαλίσεις Ζωής το χαρτοφυλάκιο παρέμεινε στα ίδια σχεδόν περυσινά επίπεδα. Ειδικότερα η νέα παραγωγή στις ασφαλίσεις Ζωής κινήθηκε σύμφωνα με τους συγκρατημένους ρυθμούς της ασφαλιστικής αγοράς, δεδομένου ότι εκτός από τις λήξεις συμβολαίων, σημειώθηκε αυξημένο πλήθος εξαγορών λόγω της ωρίμανσης.
Στις Γενικές Ασφαλίσεις, ο Κλάδος Αυτοκινήτων σημείωσε αύξηση 20%, ο Κλάδος Πυρός 16%, ενώ τα καθαρά ασφάλιστρα του Κλάδου των Τεχνικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 23%.Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας: "Η ΑΤΕ Ασφαλιστική συνεπής στις υποσχέσεις της, αντιμετώπισε με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα το θέμα της ασφάλισης του στόλου οχημάτων από ασφαλιστικές εταιρίες των οποίων ανακλήθηκε η άδεια κατά το προηγούμενο έτος, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση της ικανοποιητικής σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της. Παράλληλα, η ΑΤΕ
Keywords
Τυχαία Θέματα