Ζήνων: Απόφαση για ΑΜΚ ύψους 50 εκατ. ευρώ

17:52 1/7/2009 - Πηγή: Reporter
Την εκλογή του κου Ιωάννη Φίλου επικύρωσε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ζήνων, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παύλου Λαζαρίδη, τον οποίον και χαρακτηρίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, καθώς επίσης και την εκλογή του κ. Λεωνίδα Θωμά ως Προέδρου Δ.Σ. μη εκτελεστικού για το διάστημα 24/2/2009 έως 27/04/2009, και Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου από 27/4/2009 για τη περαιτέρω διαχείριση της εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα