Νέο ΔΣ από τη Vell

17:39 1/7/2009 - Πηγή: Reporter
Νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Vell, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα:
Τυχαία Θέματα