Μέρισμα 0,50 ευρω από την ΚΑΕ

09:48 1/7/2009 - Πηγή: Reporter
Μέρισμα 0,50 ευρω ανά μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των Κατστημάτων Αφορολόγητων Ειδών. Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 718.233 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,006912 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,506912 ευρώ . Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,456221ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα