Βασιλόπουλος: Δίκαιο το τίμημα λέει το Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της AB συνήλθε σε συνεδρίαση κατά την 19η Ιουνίου 2009 προκειμένου να διατυπώσει, την αιτιολογημένη γνώμη του σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με την οποία το τίμημα των 30,50 ευρώ κρίνεται δίκαιο. Την 18η Ιουνίου 2009 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρίας δεν κατείχαν ούτε ήλεγχαν άμεσα ή έμμεσα Μετοχές, πλην του Κωνσταντίνου Μαχαίρα, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, ο οποίος κατείχε 33.837 μετοχές.
Keywords
Τυχαία Θέματα