Αγορά 26.300 ιδίων μετοχών από MLS

Η MLS Πληροφορική προέβη την Παρασκευή 19.06.2009 σε αγορά 26.300 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,49 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 39.310,50 ευρώ. Οι μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα