Μεταξύ 19 Ιουνίου και 3 Ιουλίου η αμκ του ΤΤ

Μεταξύ 19 Ιουνίου και 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Στις 15 Ιουνίου έχει ορισθεί η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου ποσού 526,262 εκατ ευρώ με την έκδοση έως 142.232.982 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,70 εκάστη και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα