Ανοδο 0,80% σημείωσε η αμόλυβδη βενζίνη

19:44 9/6/2009 - Πηγή: Reporter
Ανοδο 0,80% σημείωσε ο μέσος όρος της λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων 10 ppm), με βάση δειγματοληψία με καταγραφή τιμών σε 2.300 περίπου πρατήρια σε όλη την Ελλάδα την Παρασκευή 05/06/2009, αφού διαμορφώθηκε στα 1,003 Ευρώ ανά λίτρο, σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης Παρασκευής που ήταν 0,995 Ευρώ ανά λίτρο. Σε σχέση με το μέσο όρο των 4 τελευταίων εβδομάδων, στις τιμές λιανικής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων 10 ppm) σημειώθηκε άνοδος 0,037 Ευρώ ανά λίτρο, ή ποσοστό 3,88%.
Keywords
Τυχαία Θέματα