Τι αποφάσισε η γ.σ. της Microland

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Microland αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Τυχαία Θέματα