Μέρισμα 0,30 ευρώ από τη Medicon

Μέρισμα 0,30 ευρώ ενέκρινε η εταιρεία Medicon στη σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, με συνεπεία το καθαρό πληρωτέο ποσό μερίσματος στους Μετόχους θα ανέλθει σε ευρώ 0,27 ευρώ ανά μετοχή.
Keywords
Τυχαία Θέματα