Ινρακόμ: Το νέο ΔΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ιντρακόμ πενταετούς θητείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 25-06-2009, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 25-06-2009 απόφαση του Δ.Σ. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα έχει ως ακολούθως:
Keywords
Τυχαία Θέματα