Συγχωνεύονται οι θυγατρικές των ΚΑΕ και Elmec

Τη συγχώνευσή τους αποφάσισαν οι Διοικήσεις των Εταιρειών ''Ελληνικές Διανομές Α.Ε'' (απορροφώσα εταιρεία), θυγατρική της ''Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.'' (Κ.Α.Ε.) κατά 100%, και ''Ηπειρωτική ΑΕΚΕ'' (απορροφούμενη), θυγατρική της ''Εlmec Sport Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική Εταιρεία'' κατά 100% και της ΚΑΕ κατά 95,6006% (έμμεση συμμετοχή), μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη.Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31/12/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα