ΕΚ: Εγκρίθηκε η εισαγωγή νέων μετοχών από την ΑΜΚ της HOL

Την εισαγωγή των νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellas On Line στο ΧΑ ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 536η/14.1.2010 συνεδρίασή του έλαβε τις εξής αποφάσεις:

• Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «HELLAS ON LINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» για την αύξηση του μετοχικού της

κεφαλαίου λόγω απορρόφησης του κλάδου που αφορά στο δίκτυο σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών της «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ.

• Ενέκρινε το περιεχόμενο του συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΕΕΗΣ» για τη δημόσια προσφορά ομολογιακού δανείου, μη διαπραγματεύσιμου στο ΧΑ.

• Χορήγησε άδεια στην εταιρία «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 9 του

Keywords
Τυχαία Θέματα