ΔΣ του ΧΑ: Αλλαγές στην τιμολόγηση των μελών- Επιβεβαίωση του "R"

Να μην τιμολογούνται τα Μέλη, όταν λόγω χαμηλότερου τζίρου, διατηρούν τα επιπλέον τερματικά που διαθέτουν, με βάση το τζίρο του 2009 αποφάσισε Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, επιβεβαιώνοντας πλήρως το “R”. Το κόστος από τη μη τιμολόγηση των πρόσθετων τερματικών, για το 2010, ανέρχεται στο ποσό των 180 χιλ. ευρώ. Επίσης αποφασίστηκε να συνεχίσει να προσφέρεται δωρεάν στα Μέλη και για το 2010, η υπηρεσία ODL. Το κόστος από την δωρεά παροχή της υπηρεσίας ODL στα Μέλη ανέρχεται στα
250 χιλ. ευρώΕπιπλέον αποφασίστηκε η παροχή έκπτωσης, για το 2010, επί της χρέωσης του δικτύου χρηματιστηριακών συναλλαγών, 1.000 ευρώ ανά τρίμηνο (ή 4.000 ευρώ ετησίως), για τα μέλη του ΧΑ, ανεξάρτητα από το τζίρο που πραγματοποιούν. Το κόστος για το ΧΑ από την έκπτωση αυτή ανέρχεται σε 244 χιλ. ευρώ.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. του Χ.Α διαπίστωσε τη συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των μεριδίων του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ("Δ.Α.Κ.") με την ονομασί

Keywords
Τυχαία Θέματα