Στις 30/6 η γενική συνέλευση της Οίκος Σπύρου

11:37 4/6/2009 - Πηγή: Reporter
Το διοικητικό συμβούλιο της Αγροτικός Οίκος Σπυρου καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω, οδός Μαρκόνι αρ. 5, την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.
Keywords
Τυχαία Θέματα