Αγορά 5.000 ιδίων μετοχών από PC Systems

11:26 4/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η PC Systems προέβη την Τετάρτη 03.06.2009, μέσω του μέλους του ΧΑ Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,435 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.175 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα