Αγορά 30.000 ιδίων μετοχών από Δίας ΕΕΧ

10:46 4/6/2009 - Πηγή: Reporter
Η Δίας ΕΕΧ προέβη στις 03/06/2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 30.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,65 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 19.600 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα