Στις 20/7 κόβει μέρισμα η Attica Συμμετοχών

Η γενική συνέλευση της Attica Συμμετοχών αποφάσισε μεταξύ άλλων θεμάτων, την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2008, καθαρού ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίστηκε η Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2009. Διευκρινίζεται ότι με βάση το νέο αναθεωρημένο Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα "record date" που αντικαθιστά τον κανόνα "trade date". Συνεπώς, βάσει του νέου κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα