Προς έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου η Ιπποτούρ

Την ανάκληση της από 20 Οκτωβρίου 2008 απόφασης της Γ.Σ. περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων μετοχών, αποφάσισε η σημερινή γενική συνέλευση της Ιπποτούρ.
Keywords
Τυχαία Θέματα