Αγορές 44.025 ιδίων μετοχών από Sciens

Σε αγορές συνολικά 44.025 ιδίων μετοχών της, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,59 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 26.171,10 ευρώ προέβη κατά το χρονικό διάστημα από 15.07.2009 έως 21.07.2009 η Sciens μέσω της Merit AΧΕΠΕΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα