Αγορά 250 ιδίων μετοχών από Μοτοδυναμική

Η Μοτοδυναμική προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 03/07/09, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE, σε αγορά 250 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,95 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 502,79 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα