Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου στη Μύλοι Κεπενού

13:09 3/7/2009 - Πηγή: Reporter
Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2006 και 2007 της Μύλοι Κεπενού. Το σύνολο των φόρων και σχετικών προσαυξήσεων ανήλθε συνολικά στο ποσό των 38.704 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε εφάπαξ. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2009 δεν θα επιβαρυνθούν, επειδή καλύπτονται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη.
Keywords
Τυχαία Θέματα