ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα επιτόκια σε νέα repos και σε επιχειρηματικά δάνεια έως ένα εκατ. ευρώ

Μείωση παρουσίασαν γενικά τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων το Μάιο του 2009. Εξαίρεση αποτέλεσαν το επιτόκιο των νέων repos και το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων μέχρι 1 εκατ. ευρώ με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, τα οποία σημείωσαν άνοδο. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις σημείωσαν μικρή
πτώση (κατά 11 και 3 μονάδες βάσης) το Μάιο του 2009 και διαμορφώθηκαν στο 0,58% και 0,48% αντίστοιχα. Μείωση του μέσου επιτοκίου παρατηρήθηκε και στην κατηγορία των νέων καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος, στην οποία το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,58%, σημειώνοντας πτώση κατά 26 μονάδες βάσης. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των νέων συμφωνιών επαναγοράς (repos) σημείωσε άνοδο (7 μονάδες βάσης) και διαμορφώθηκε στο 0,97%.Όσον αφορά τα επιτόκια των χορηγήσεων, το μέσο επιτόκιο τ
Keywords
Τυχαία Θέματα