Νέο Δ.Σ. στην Aegean

12:29 2/6/2009 - Πηγή: Reporter
Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 15η Μαΐου 2009, αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία και ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. Επίσης εκλέχθηκε νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Δ.Σ.:
Keywords
Τυχαία Θέματα