Μοτοδυναμική: Αγορά 150 μετοχών

Σε αγορά 150 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,70 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 270,15 ευρώ, προέβη η Μοτοδυναμική στις 13/01/2010, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας ALPHA FINANCE.
Keywords
Τυχαία Θέματα