Ειδησεογραφική Ελλάς: Αγορά μετοχών από Τ. Θεοδόση

Σε αγορά 66.937 κοινών ονομαστικών μετοχών της Ειδησεοφωνικής Ελλάς, συνολικής αξίας 47.116,95 ευρώ, προέβη η μέτοχος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, (και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), Θεοδόση Τερέζα του Γεωργίου κατά την 12/01/2010.
Keywords
Τυχαία Θέματα