ΜΟΗ: Αγορές και πωλήσεις μετοχών

Στις 21 Μαΐου 2010, η Petroshares Limited πoύλησε 600.000 μετοχές Μότορ Όιλ συνολικής αξίας 5.400.000 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Petroshares αποτελείται από τους κυρίους Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη, Παναγιώτη Ν. Κονταξή και Πέτρο Τ. Τζαννετάκη.Eπίσης, την 21η Μαΐου 2010, ο κ. Π. Τζαννετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, προέβη σε αγορά 1.000 μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 7.950 ευρώ..

Keywords
Τυχαία Θέματα