Μέρισμα 0,045 ευρώ από J&P Αβαξ

Τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2008 αποφάσισε η γ.σ. της J&P Αβαξ. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% (Ν. 3697/2008), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,045 ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Aυλων Τίτλων της Εταιρείας της Τρίτης 30 Ιουνίου 2009 (record day). Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009, οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα