Ξυλεμπορία: Εκλογή νέου Δ.Σ.

16:10 25/6/2009 - Πηγή: Capital
Εκλογή νέου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε κατά την γενική συνέλευση της Ξυλεμπορίας, στις 25/6.
Τυχαία Θέματα