Κρέτα Φαρμ: Απόφαση Γ.Σ. για έκδοση ομολογιακών

Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., που έλαβε χώρα σήμερα, 13.10.2009 και ώρα 8:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 80,47% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφασίσθηκαν ομόφωνα :
Keywords
Τυχαία Θέματα