Έδραση: Διατήρηση πτυχίου ΜΕΕΠ 6ης Τάξης

Τη διατήρηση του πτυχίου ΜΕΕΠ 6ης Τάξης για όλες τις κατηγορίες των Δημοσίων Έργων ανακοίνωσε η Έδραση μετά από την προβλεπόμενη επανάκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Keywords
Τυχαία Θέματα