Βωβός: Διευκρινήσεις για την απόφαση του ΣτΕ

Η Μπάμπης Βωβός διευκρινίζει, ως προς το περιεχόμενο της αποφάσεως της Ολομελείας του ΣτΕ, ότι αποφασίσθηκε η ακύρωση της 100391/29.8.2008 κοινής υπουργικής αποφάσεως και της 1119/29.8.2008 πράξεως αναθεωρήσεως της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, δεδομένου ότι οι ως άνω πράξεις εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.3481/2006, οι οποίες, κατά το σκεπτικό της αποφάσεως, αντίκεινται εν μέρει στο άρθρο 24 παρ.2 του Συντάγματος, λόγω ελλείψεως ισοζυγίου πρασίνου.
Keywords
Τυχαία Θέματα