Με συντελεστή 5% έως 10% η φορολόγηση των μερισμάτων στο εξωτερικό

Με φορολογικό συντελεστή από 5% έως 10% θα φορολογούνται τα μερίσματα που διανέμουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες σε κατοίκους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει συνομολογήσει συμβάσεις/συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος ...
Keywords
Τυχαία Θέματα