ΚΑΕ:Αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η τακτική γ.σ.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε η σημερινή τακτική γ.σ. των μετόχων των ΚΑΕ. Αποφασίστηκε αγορά μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών, αφαιρουμένων των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία, ήτοι αποφασίστηκε η αγορά μέχρι 4.549.267 μετοχών με κατώτατη τιμή 3,0 ευρώ και ανώτατη τιμή 17,0 ευρώ για το χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από σήμερα.
Keywords
Τυχαία Θέματα