Προς τροποποίηση του καταστατικού η Ζήνων

Η Ζήνων ανακοινώνει ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα 4 (Σκοπός) και 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έχει συγκληθεί για τις 30.06.2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα