Υγεία: Πώληση δικαιωμάτων προτίμησης από Ερ. και Αντ. Κομνηνό

Σε πώληση 92.000 δικαιωμάτων προτίμησης που προέκυψαν από την Α.Μ.Κ του "Δ.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε", συνολικής αξίας 1.839,40 ευρώ προέβη την 14η Οκτωβρίου 2009 o κ. Κομνηνός Αντώνιος, συνδεδεμένο πρόσωπο με τον κ. Κομνηνό Αλέξιο Κομνηνό.
Keywords
Τυχαία Θέματα