Τέλος στο market making της PC Systems από τη Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ συμφώνησε από κοινού με την PC Systems, την λήξη της από 13/10/2008 Ειδικής Διαπραγμάτευσης. Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίζεται η 12/10/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα