Φόροι 193.396 ευρώ για Μπήτρο

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων από 2005 μέχρι και 2007 για πάσης φύσης φορολογικά αντικείμενα της Μπήτρος. Από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 193.396,90 ευρώ που αφορούν αποκλειστικά τη διαχειριστική χρήση 01/01-31/12/2007 (ποσού φορολογίας εισοδήματος 169.982,78 ευρώ πλέον προσαυξήσεων 23.414,12 ευρώ). Η συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της εταιρείας στις οικονομικές καταστάσεις με 30.06.2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα