Μεταβίβαση δικαιωμάτων από την ΕΤΕ

Στη μεταβίβαση των δικαιωμάτων προτίμησης προέβη η ΕΤΕ, τα οποία αντιστοιχούσαν στις 515.199 ίδιες μετοχές που κατέχει. Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η αξία συναλλαγής ανήλθε στα 687.318,58 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα