Αγορά 78.495 ίδιων μετοχών

Κατά το χρονικό διάστημα από 8.7.2009 έως 14.7.2009, αγοράστηκαν από τη Sciens, μέσω της Merit ΑΧΕΠΕΥ 78.495 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 0,58 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 45.791,16 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα