ΣΕΕΠΕ: Πατάξτε τη λαθρεμπορία και παραεμπορία στην αγορά καυσίμων

Την ελπίδα η νέα κυβέρνηση να έχει τη βούληση - μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες και συντεχνιακά ή επιχειρηματικά μικροσυμφέροντα - να θεσπίσει τα ενδεδειγμένα μέτρα για διαρθρωτικές αλλαγές για την επίλυση των θεσμικών και δομικών προβλημάτων που ταλανίζουν την αγορά καυσίμων, διατυπώνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.Οπως επισημαίνει ο ΣΕΕΠΕ, θα πρέπει να προωθηθούν συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις ή και νομοθετικές ρυθμίσεις με σκοπό: · την πιστή εφαρμογή του υφιστάμενου νμομικού πλαισίου και λήψη μέτρων για την πάταξη των φαινομένων λαθρεμπορίας και κάθε μορφής παραεμπορίας,· τον ουσιαστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας και εκσυγχρονισμό των αναχρονιστικών διαδικασιών και· την ουσιαστική βελτίωση των κανόνων ανταγωνισμού της αγοράς καυσίμων.
Keywords
Τυχαία Θέματα