Ελεγχόμενες διακυμάνσεις

Περισσότερο με αφομοίωση των πρόντων επιπέδων, νευρικότητα και έλλειψη αποφασιστικότητας ως προς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αγορά, παρά με διόρθωση μοιάζει η σημερινή συνεδρίαση στο Χ.Α. Ο γενικός δείκτης του Χ.Α. υποχωρεί στις 2.365 μονάδες, ενώ λίγο πιο πριν βρισκόταν στις 2.380, με τις περισσότερες μετοχές να υποχωρούν, 109, έναντι, 89 που ενισχύονται.Οι συναλλαγές διαμορφώνονται κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ. Μεγάλες είναι οι διακυμάνσεις στη Βιοχάλκο, που από τα κέρδη του 3%, υποχωρεί οριακά.
Keywords
Τυχαία Θέματα